Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • "Korpus Wsparcia Seniorów"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Radków. Program realizowany będzie do 31.12.2022 r.

  Czytaj Więcej o: "Korpus Wsparcia Seniorów"
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  PODROGRAM 2021

   

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – październik 2022

  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 • Ogłoszenie - projekt "Bez Barier"

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż poszukuje osoby chętnej do udziału w projekcie "Bez Barier". Pomoc w ramach projektu polega na usługach świadczonych przez opiekunkę. Usługi w ramach w/w projektu świadczone będą do końca lutego 2022r.

  Osoby chętne do udziału w projekcie winny posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie (druki posiada GOPS), potwierdzające fakt, iż pomoc taka jest niezbędna lub orzeczenie o niepełnosprawności.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - projekt "Bez Barier"
 • POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż w dniu 01/02/2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym OPR – Związek Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności, a Organizacją Partnerską o zasięgu lokalnym OPL – Gmina Radków, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie na realizację działań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób celem składania wniosków oraz otrzymania skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie kierowane jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (min. długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie), których dochód obecnie nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.
  - 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  - 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Osoby chętne do skorzystania z powyższej pomocy prosimy o zgłaszanie się do GOPS Radków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 celem wypełnienia stosownych dokumentów.

  Czytaj Więcej o: POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2021
 • Dodatek osłonowy

  17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy