Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

  Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                  Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

  Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

   

  Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

  Czytaj Więcej o: Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL
 • Informacja o trwałości projektu „BEZ BARIER”

  W związku z zakończeniem w dniu 30.06.2022 r. projektu pozakonkursowego pn. „BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą: Radków 99, 29-135 Radków oświadcza:

  Czytaj Więcej o: Informacja o trwałości projektu „BEZ BARIER”
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU „BEZ BARIER”

  W piątek 24 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca trzyletnią realizację Projektu BEZ BARIER organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9- Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Uczestniczyli w niej realizatorzy Projektu, beneficjenci oraz przedstawiciel Powiatu Włoszczowskiego –Członek Zarządu Pani Małgorzata Gusta.

  Celem głównym Projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób, w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Wartość Projektu wyniosła w sumie 1 817 298,00 zł.

  Powiat Włoszczowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako Lidera Projektu oraz Partnerzy Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszenie Sprawniejsi.pl zrealizowali szereg działań skierowanych do czterech grup beneficjentów:

   • GRUPA 1 – osoby niesamodzielne – 15 osób zamieszkujących na terenie gminy Radków

  w tym: 10 osób samotnych i 5 osób objętych pomocą na telefon,

   • GRUPA 2 –osoby z niepełnosprawnością łącznie 22 osoby w tym:
    • osoby z niepełnosprawnością grupa sportowa – 7 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
    • osoby z niepełnosprawnością z chorobami nowotworowymi Amazonki – 10 kobiet zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
    • osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia w życiu codziennym przez usługi asystenta – 5 osób zamieszkujących na terenie gminy Radków,
   • GRUPA 3 – osoby sprawujące pieczę zastępczą – 16 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego,
   • GRUPA 4 –dzieci przebywające w pieczy zastępczej – 26 osób zamieszkujących na terenie powiatu włoszczowskiego.

  Wsparciem objętych zostało łącznie 79 osób.

  Do każdej z w/w grup beneficjentów skierowane były inne działania, uwzględniające ich indywidualne potrzeby oraz oczekiwania.

  Czytaj Więcej o: PODSUMOWANIE PROJEKTU „BEZ BARIER”
 • Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.

  Co zrobić aby seniorom w Polsce żyło się lepiej? Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podejmować władze lokalne, instytucje czy też organizacje społeczne? Czym w praktyce jest polityka senioralna i jak nią mądrze zarządzać? Między innymi nad tym zastanawiali się uczestnicy dwudniowej „Srebrnej Konferencji”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. w Goleniowie.

  Czytaj Więcej o: Polityka senioralna w Polsce. Materiały pokonferencyjne.