Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • Dodatek osłonowy w 2024 roku

  Od  1 stycznia 2024 ponownie  można składa wnioski o jednorazowe świadczenie  w formie dodatku osłonowego.

  Przepisy ustawy  z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw  w celu wparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

  Aby otrzymywać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy  z dnia 17 grudnia  2021r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

   

  Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

  Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” - kwota  świadczenia  jest pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu  nie może być niższa niż 20,00 złotych – jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku
 • Ogłoszenie - Pomoc Żywnościowa

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż od dnia 15 stycznia 2024r. rozpoczynamy kwalifikację osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie żywności w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

  W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się  osób celem składania wniosków oraz otrzymania skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  powyższego programu.

  Pomoc w ramach FEPŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie kierowane jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( min. długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie), których dochód obecnie nie przekracza 235%  kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.
  - 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  - 1.410,00  zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Osoby chętne do skorzystania z powyższej pomocy prosimy o zgłaszanie się do GOPS Radków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 celem wypełnienia stosownych dokumentów.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - Pomoc Żywnościowa
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom regionu pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: grudzień 2023 – październik 2024

  Pomoc Żywnościowa jest przekazywana przez Kielecki Bank Żywności do Organizacji Lokalnych Partnerskich (OPL), które bezpośrednio dystrybuują produkty spożywcze do osób potrzebujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

  Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

  1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

  Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych (OPL).

  1. warsztaty kulinarne;
  2. warsztaty edukacji ekonomicznej;
  3. warsztaty dietetyczne;
  4. warsztaty niemarnowania żywności;
  5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

   

  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024
 • POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Kielcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

  Pomoc żywnościowa trafiła do 200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa świętokrzyskiego (gmina Radków).

  Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1840 kg żywności w formie 200 paczek żywnościowych.

  W ramach POPŻ PP 2021plus dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w roku 2023 nie przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

  Czytaj Więcej o: POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty