Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Usługi indywidualnego transportu „door-to-door”

Informacje

Usługi indywidualnego transportu „door-to-door”

Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” wprowadzają nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek zdrowia czy rehabilitacji jest często znacznie utrudniony.

Celem działania jest podniesienie aktywności społecznej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im indywidualnego transportu. W efekcie prowadzonej usługi door-to-door umożliwi się mieszkańcom Gminy Radków aktywizację społeczno-zawodową oraz korzystanie z aktywnej integracji.

Odbiorcami usługi transportu door-to-door są mieszkańcy Gminy Radków, którzy ukończyli 18 lat i mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Są to osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nie posiadające takiego orzeczenia (ale wymagające wsparcia w zakresie mobilności z uwagi na stan zdrowia).

Osoby uprawnione, potrzebujące transportu w celu załatwienia swoich spraw osobistych w:

a) placówkach służby zdrowia,
b) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
c) urzędach i instytucjach,
d) placówkach oświatowych,
e) placówkach sportowych i kulturowych,
f) placówkach rekreacyjnych,
g) punktach świadczących usługi szczepień przeciwko COVID-19,

mogą umówić przejazd dzwoniąc pod numer tel. 34 3541120  lub wysyłając wiadomość email na adres: gops_radkow@poczta.onet.pl.

Usługi transportowe zostały wprowadzone w Gminie Radków w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje obejmowała okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z deklaracją we wniosku grantowym, usługa transportowa door-to-door realizowana będzie również w okresie trwałości projektu, tj. co najmniej do 31.01.2024 r.

Więcej informacji o projekcie znajduje pod linkiem: https://www.gopsradkow.pl/a,30,door-to-door

Poniżej zamieszczamy aktualny Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door dla mieszkańców Gminy Radków wraz z załącznikami.