Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie - Strona główna

Informacje

Artykuły

 • DODATEK OSŁONOWY TYLKO DO 30 KWIETNIA 2024r.

  Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Radków, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o dodatek osłonowy, a mają  uprawnienia do otrzymania tego dodatku. Termin mija 30 kwietnia 2024r.

  Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

  Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” - kwota  świadczenia  jest pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu  nie może być niższa niż 20,00 złotych – jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

  Czytaj Więcej o: DODATEK OSŁONOWY TYLKO DO 30 KWIETNIA 2024r.
 • Życzenia Wielkanocne 2024 wyróżnione

  Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wszystkim
  miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
  zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
  Pracy, która pomaga żyć.
  Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać
  i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

   

  Kierownik GOPS Radków wraz z pracownikami

  Czytaj Więcej o: Życzenia Wielkanocne 2024
 • Nowe kryteria - żywność

  UWAGA! NOWE KRYTERIA!

   Od 12 lutego 2024 r.  obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

  Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  - dla osoby w rodzinie to 1590,00 zł

  - dla osoby samotnie gospodarującej to 2056,40 zł

   Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

  Czytaj Więcej o: Nowe kryteria - żywność
 • Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie złożył wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie w/w Programu. W toku weryfikacji wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Środki przeznaczone na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. “Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024 pochodzić będą z Funduszu Solidarnościowego.

  W dniu 05 lutego 2024 roku została podpisana umowa na realizację Programu pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Pana Józefa Bryka  Wojewodę Świętokrzyskiego, a Gminą Radków reprezentowaną przez Pana Jarosława Dominika Wójta Gminy Radków i Panią Ewą Wilk Skarbnika Gminy.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu   w życiu społecznym, której adresatami są:

  Czytaj Więcej o: Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024
 • Asystent rodziny - 2023

  Gmina Radków w 2023r. realizowała rządowy „Program – Asystent rodziny w 2023r.”, w ramach, którego została podpisana umowa z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy na kwotę 2856,43zł.

  Celem Programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dz. U. z 2023r. poz. 1923).

  W ramach Programu dofinansowano:

  - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny

  - koszty zatrudniania asystenta rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesione za okres: listopad i grudzień 2023r.

  Źródłem finansowania Programu były środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na 2023r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4  w ciąży i rodzin „Za życiem”.

  Czytaj Więcej o: Asystent rodziny - 2023
 • Dodatek osłonowy w 2024 roku

  Od  1 stycznia 2024 ponownie  można składa wnioski o jednorazowe świadczenie  w formie dodatku osłonowego.

  Przepisy ustawy  z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw  w celu wparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które weszły w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

  Aby otrzymywać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy  z dnia 17 grudnia  2021r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

   

  Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

  Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę” - kwota  świadczenia  jest pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu  nie może być niższa niż 20,00 złotych – jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku