EFS980x150

Szanowni mieszkańcy

 

Informujemy, że od maja bieżącego roku rozpoczęła się realizacja usługi transportowej „Door-to-door” w ramach, której na terenie naszej gminy będzie funkcjonował indywidualny bezpłatny transport dla osób starszych i niepełnosprawnych, które ukończyły 18 rok życia.

W ramach projektu będziemy służyć transportem do Ośrodka Zdrowia, w wyjazdach do specjalistów i innych usługach np. edukacyjnych, zawodowych.

Informacje o planowanych wyjazdach należy zgłaszać z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu : 34 35-41-120 wew. 34 lub 665-440-899 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.

Szczegółowe informacje na stronie www.gopsradkow.pl.