EFS980x150

ZIMOWISKO 2015
Organizatorem zimowiska jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Tel./fax: 22 629 32 90
Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium
Nr: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319


1. Zimowiska organizowane będą w następujących ośrodkach:
a) "POD OKRAJEM" - Jarkowice

b) "SKALNY BRZEG" - Czarna Góra

2. Opłata 400,00 zł
3. Turnus 10 dniowy (9 noclegów)
4. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat (najstarszy 1999 rocznik)
5. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
6. Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej) proszę przekazać do biura ZZR Samoobrona + zaświadczenie z KRUS.