EFS980x150

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADKÓW

 

Informujemy, iż w roku bieżącym rozpoczynamy realizację usługi dla mieszkańców gminy Radków, którzy wymagają wsparcia w zakresie transportu do placówek, instytucji na terenie gminy Radków, jak również poza naszym terenem,.
Na potrzebę realizacji usługi w ramach Działania 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planujemy zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
W grudniu 2020 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Gminą Radków reprezentowaną przez Wójta Gminy Jarosława Dominika oraz skarbnikiem Gminy panią Ewą Wilk zawarta została umowa o realizację projektu. Umowa zakłada realizacje projektu na lata 2021-2022, na łączną kwotę 535 027,80 zł.
Wyrażam przekonanie, że usługa door-to-door umożliwi wydostanie się z miejsca zamieszkania i przejazd do miejsca docelowego na przykład Ośrodka Zdrowia, urzędu, umożliwi uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych. Projekt pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Dzisiaj osoba niepełnosprawna musi korzystać z środków transportu zbiorowego, który nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpośredniego dotarcia do danych placówek.
W związku z prowadzoną rekrutacją zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do korzystania z transportu w roku bieżącym i w kolejnych latach. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie tel. 34/35-41-120 lub komórkowy 665-440-899, do radnego lub sołtysa.
Termin rekrutacji 08.04.2021r. – 30.04.2021r.

 

Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków

 

2021-05-12 - Dodano: zawiadomienie o wyborze oferty samochód

2021-05-05 - Dodano: Informacja z otwarcia ofert

2021-05-05 - Dodano: Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

2021-04-30 - Dodano: Odpowiedź na pytania.2

2021-04-27 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2, Zmiana SWZ-27.04.2021

2021-04-26 - Dodano: Odpowiedzi 1 -10 do zapytań

2021-04-22 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-04-21 - Dodano: Informacja o zmianie SWZ

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p.
na realizację zamówienia pn.


„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Door-to-Door”

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
oraz strony ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Nr postępowania: GOPS.26.3.2021

Szczegóły w załącznikach.

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO
TRANSPORTU DOOR- TO - DOOR

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Czytaj więcej: Regulamin organizacji funkcjonowania usługi indywidualnego transportu door-to-door

 

2021-04-13 - Dodano: Informacja o unieważnieniu postępowania

2021-04-07 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-04-07 - Dodano: Pismo o zmianie ogłoszenia 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p.
na realizację zamówienia pn.
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Door-to-Door”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
oraz strony ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Nr postępowania: GOPS.26.2.2021


Radków, marzec 2021r.

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99,
29-135 Radków,
TEL. 34 354 11 20,
NIP: 656 196 28 34
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://www.gopsradkow.pl

Czytaj więcej: GOPS.26.2.2021 - Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób...