EFS980x150

MAMA 4Od 1 marca 2019 roku możesz ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania i jesteś:
• matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
• ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.
Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Aby otrzymać świadczenie, musisz mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:
• polskie obywatelstwo lub
• obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
• zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Czytaj więcej: Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - MAMA 4+

W 2017 ROKU WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + SKŁADAĆ MOŻNA OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU


uprzejmie informuję, że 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia
1 sierpnia 2017 r., to data początku składnia wniosków o
- świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy
rozpoczynający się 1 października 2017 r.
- zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Czytaj więcej: Szanowni rodzice nowe okresy zasiłkowe 2017 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2015/2016 (od 01-11-2015 do 31-10-2016 roku) wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (od 01-11-2016 do 31-10-2017 roku) przyjmowane będą począwszy od dnia 1 września 2016r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016 roku., ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie (pokój 8)


Godziny przyjmowania interesantów:
od 7.00 – 15.00
we wtorki od 7.00 – 17.00

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc, ma na celu pokrycie częściowych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka i wynosi:

  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Czytaj więcej: ZASIŁKI RODZINNE I ŚWADCZENIA PRORODZINNE W 2016 ROKU