EFS980x150

500 plus - ważne terminy składania wniosków

Ważna informacja dla rodziców, którzy chcą pobierać świadczenie 500 plus w 2021 roku.

1 lutego rusza internetowy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500 plus na okres od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku.

500 plus - ważny termin. Aby otrzymywać 500 plus po 31 maja 2021 roku należy ponownie złożyć wniosek!

Wnioski w urzędach i za pośrednictwem poczty będzie można składać od 1 kwietnia.

Jeśli rodzice zapomną o złożeniu wniosku w podanych terminach, nie otrzymają pieniędzy z programu 500 plus!

Od momentu urodzenia dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Świadczenie 500 plus będzie w takim wypadku wypłacone z wyrównaniem.

Wniosek o świadczenie 500 plus można złożyć przez Internet (m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej i platformy ePUAP) lub tradycyjnie, w formie papierowej w urzędzie czy za pośrednictwem poczty.

500 plus - terminy. Nabór wniosków o świadczenie 500 plus ruszy:

1 lutego drogą elektroniczną 

1 kwietnia drogą tradycyjną.

500 plus w 2021 roku - prawo do świadczenia 500 plus w 2021 roku zostanie ustalone na czas od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku.

 

Halina Knapik

kierownik GOPS

rodzina 500 parasol smGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż dnia 1 lipca 2016 r. mija termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, po tym terminie świadczenia wypłacane będą od miesiąca złożenia wniosku.

rodzina 500 parasol smGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, że przy składaniu wniosku o świadczenie wychowawcze nie będzie wymagany skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ani akt małżeństwa.

Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego. GOPS sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach.
Dokumenty należy dostarczać w przypadku uzyskania lub utraty dochodu.
Do wniosku na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Można go będzie złożyć w wersji papierowej w GOPS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także w wersji elektronicznej, za pomocą: bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP. Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, zarówno za jego pobranie jak i złożenie nie ma żadnych opłat.

rodzina 500 smOd 1 kwietnia 2016 roku wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie - pokój Nr 6, Nr 7 i Nr 8.

rodzina 500 sm"Rodzina 500 plus" już w kwietniu
Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Czytaj więcej: Informacje