EFS980x150

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się 05.05.2021 o godz. 15.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line: kulinarne - "Kulinarnie mocni – Szkoła Magików" oraz warsztaty niemarnowania żywności- „Żywność jest cenna”.

Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z GOPS w Radkowie lub Kieleckim Bankiem Żywności  664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.