EFS980x150

2020-03-10 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno-wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe - Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno-wspomagających dla opiekunów...

2020-03-10 - Dodano: Protokół z dnia 05/03/2020 z zapytania ofertowego

 

2020-03-04 - Dodano: Unieważnienie unieważnienia zapytania ofertowego

 

2020-03-02 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe - Organizacja i realizacja wyjazdów kompensacyjno -  wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 

2020-01-24 - Dodano: Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia oferty

2020-01-16 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania

 

Zapytanie ofertowe - "Objęcie ubezpieczeniem nastęopstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) benificjentów projektu "BEZ BARIER"