EFS980x150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje iż od dnia 01.08.2016r można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.
Wnioski dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie (pokój 8)


Godziny przyjmowania interesantów:
od 7.00 – 15.00
we wtorki od 7.00 – 17.00

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:
1) osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
2) osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Czytaj więcej: Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych