EFS980x150

Zarządzenie
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie
Nr 10/2020
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) zarządza się co następuje:
§ 1. Wyznacza się Maksymiliana Suligę na Koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.
§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę/Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:
FileFile size
Download this file (zarządzenie_10-2020-koordynator dostepnosci.pdf)zarządzenie_10-2020-koordynator dostepnosci.pdf616 kB