EFS980x150

W związku z realizacją projektu pozakonkrsowego „” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych "BEZ BARIER" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99, 29-135 Radków, zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia kursu zamkniętego lub przyjęcie na kurs otwarty uczestników projektu według następującej specyfikacji.


Przedmiotem zamówienia:
Przeprowadzenie kursów uczestników projektu:
1. „Opiekun osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej” (min. 80 h) - 1 osoba,
2. "Asystent osób niepełnosprawnych" (min.100h) - 1 osoba
Każdy rodzaj kursu stanowi odrębne zamówienie. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jeden lub więcej kursów określonych zamówieniem.
Termin realizacji kursu: czerwiec 2019 roku . W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji kursu do 15 lipca 2019roku.
Miejsce realizacji kursów: Radków, Kielce ,województwo świętokrzyskie.
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena 100%.
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,
b) w ofercie należy podać odrębnie dla każdego kursu m.in.:
• cel kursu,
• wymagania wstępne,
• formę kształcenia,
• program kursu,
• wymiar godzin teoretycznych i praktycznych,
• dokument końcowy kursu, w tym uzyskane kwalifikacje/uprawnienia,
• miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych,
• cenę brutto na osobę, zawierającą wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym także ubezpieczenie uczestników od NNW. Skierowanie na odpowiednie badania lekarskie kwalifikujące na kurs pozostaje po stronie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe:
Płatność za realizację kursu nastąpi przelewem po realizacji kursu w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy oraz dostarczenia do jej podpisania kserokopii aktualnych dokumentów rejestrowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę prosimy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie, osobiście, pocztą, faxem: 34/3541120 lub w formie elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Informacji udziela: Halina Knapik tel. 666-440-900


Z poważaniem
Halina Knapik
Kierownik GOPS Radków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 05/04/2019, można zgłaszać dzieci chętne do wakacyjnego wyjazdu kolonijnego na rok 2019.
Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1. Opłata 500,00zł
2. Turnus 10 dniowy
3. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5. Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej)

 

Termin wyjazdu 22/06/2019 do miejscowości Pogorzelice.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 05/04/2019r, osobiście lub telefonicznie 034/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35.
Ilość miejsc ograniczona.

popz2014 2020INFORMACJA

 

W dniach 25 - 26 marca 2019 roku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Budynku Urzędu Gminy - Lokal po Posterunku Policji wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kierownik GOPS

plakat smSzanowni Państwo,

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego.

Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenia. Umożliwiamy stypendystom naukę w najciekawszych liceach i technikach w kraju, tworzymy przestrzeń do rozwoju osobistego w szkole i poza szkołą.

Od 15 lutego do 31 marca kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online na naszej stronie internetowej, www.efc.edu.pl.

Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają letnie i zimowe wakacje oraz biorą udział w warsztatach.

Stypendium to też wsparcie materialne na czas nauki w liceum czy technikum. Pokrywamy koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, opłatami szkolnymi, zakupem podręczników czy nauką języka. Nasze wsparcie to także finansowanie pasji takich, jak nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do wspierania innych poprzez wspólne organizowanie projektów społecznych czy choćby pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

W EFC pomagamy młodym ludziom, którzy poszukują równowagi między nauką a kształtowaniem charakteru. Wielu z nich to bywalcy bibliotek.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Z poważaniem
Zespół EFC

 

--

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

ul. Mokotowska 63/60, 00-533 Warszawa

Tel. +48 606 770 955

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

popz2014 2020Informujemy, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PPOŻ 2014-2020 (Podprogram 2018) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wydawana będzie w dniach 4-5 luty 2019 r. (poniedziałek i wtorek) w UG Radków w godz. od 10.00 do 12.00.
Zapraszamy po odbiór żywności osoby, które otrzymały skierowania.

ZAPRASZAMY


Od stycznia 2019 roku o wydanie Karty dużej Rodziny będą mogli ubiegać się także rodzice, którzy już odchowali potomstwo.
- Będzie istniała możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat, bo rodzicem dużej rodziny pozostaje się na całe życie – zapowiedziała wiosną 2018 roku minister Elżbieta Rafalska.
Karta przyznawana jest dożywotnio. Na jej wydanie nie wpływa osiągany dochód.
Posiadacze KDR mogą korzystać z coraz większej puli zniżek, zarówno na zakupy spożywcze, bilety wstępu do ośrodków kultury czy przewoźników.
Karta Dużej Rodziny jest spersonalizowanym dokumentem, wydawanym każdemu członkowi rodziny. Jej właścicielami mogą być także rodzice zastępczy oraz osoby, prowadzące rodzinne domy dziecka.

 

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, SKORZYSTAJ. NAPRAWDĘ WARTO.
CO CI SZKODZI.  ZAWSZE TO TANIEJ .
Sprawy z zakresu KDR prowadzi pani Małgorzata Smolarz

 

Kierownik GOPS
Halina Knapik