EFS980x150

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tak zwane 500 plus dla niepełnosprawnych, cieszy się dużym zainteresowaniem. W związku tym na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku - powiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska.
Od początku tego tygodnia ZUS udostępnił formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Wnioski będą rozpatrywane od 1 października.
- W związku z tym, że obserwujemy bardzo duże zainteresowanie świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, już na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku. Można go dostać zarówno na salach obsługi klientów, jak i ściągnąć z naszej strony internetowej. Specjalnie przygotowani doradcy do obsługi osób zainteresowanych nowym świadczeniem pomogą w wypełnieniu wniosku. Pamiętajmy też o zebraniu wszystkich dokumentów związanych z naszym stanem zdrowia - powiedziała prof. Uścińska.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (SCAN0000.PDF)SCAN0000.PDF1214 kB

Czytaj więcej: 500 plus dla niepełnosprawnych. Prezes ZUS przypomina o warunku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA
Specjalistyczne poradnictwo prawne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zapytanie ofertowe poradnictwo prawne.pdf)Zapytanie ofertowe poradnictwo prawne.pdf440 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE na
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

w ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zapytanie ofertowe radków psycholog.pdf)Zapytanie ofertowe radków psycholog.pdf440 kB

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo prawne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo prawnego dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 03 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.
Na ogłoszenie opublikowane w dniu 03.07.2019 nie wpłynęła oferta.


Kolejne zapytanie ofertowe opublikowane zostanie 19 sierpnia.2019 roku.

 

kierownik GOPS Radków
Halina Knapik

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 10 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.
Na ogłoszenie opublikowane w dniu 10.07.2019 ofertę złożyła jedna osoba nie spełniająca wymogów formalnych.


Kolejne zapytanie ofertowe opublikowane zostanie 19 sierpnia.2019 roku.

 

Kierownik GOPS Radków
Halina Knapik

INFORMACJA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH STARSZYCH/SAMOTNYCH/NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYMAGAJĄCYCH POMOCY W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH.


Informuję,iż z dniem 16 maja 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu "BEZ BARIER" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych świadczyć będziemy usługi opiekuńcze oraz wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych


POMOCĄ W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMIEMY 10 OSÓB SAMOTNYCH.


DLA 5 OSÓB ŚWIADCZENE BĘDĄ USŁUGI NA TELEFON.


OPIEKA NA TELEFON POLEGAĆ BĘDZIE NA DORAŹNEJ POMOCY JEDNORAZOWEJ W NAGŁYCH PRZYPADKACH. POMOCĄ I WSPARCIEM OBEJMIEMY RÓWNIEŻ 5 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW.


OSOBY ZAINTERESOWANE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO 29 MAJA 2019 ROKU OSOBIŚCIE LUB PRZEZ SOŁTYSÓW /RODZINĘ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADKOWIE. TUTAJ TEŻ UZYSKACIE PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE.
LICZYĆ SIĘ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

Kierownik GOPS
Halina Knapik