EFS980x150

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radkowie

z dnia 05 sierpnia 2020 roku.

 

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art.33 ust.3. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm, w związku z art.1 pkt.1 lit. i ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz.90, z póź. zm), § 7  pkt 7 Statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Radkowie Uchwała Rady Gminy XIII/84/2016 z dnia 01 marca 2016 roku, § 11 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie Zarządzenie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie  nr 4/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 14 sierpnia (piątek) zarządzam dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 (sobota, tj. w dniu wolnym od pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radkowie.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zarządzenie_9-2020.pdf)Zarządzenie_9-2020.pdf635 kB

Informujemy, iż w dniach od 09.06.2020 r. do 10.06.2020 r. wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

W związku z zagrożeniem związanym z wystąpieniem zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 pracownicy socjalni pozostaną w kontakcie telefonicznym z zakwalifikowanymi osobami ustalając datę i godzinę odbioru żywności.

Osobom samotnym żywność dostarczana będzie na miejsce zamieszkania.

W związku z reorganizacją pracy Urzędu Gminy w Radkowie od dn. 17.03.2020 r. informujemy,
iż działalność Punktu Konsultacyjnego została wstrzymana do odwołania.
W związku z powyższym zaplanowane na miesiąc maj oraz czerwiec spotkania z P. Grażyną Szot (terapeutą ds. uzależnień) będą możliwe tylko i wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego,
w dniach:
- 20.05.2020 r. (godz. 14:00 – 16:00)
- 03.06.2020 r. (godz. 14:00 – 16:00)
- 17.06.2020 r. (godz. 14:00 – 16:00)
Zachęcamy osoby zainteresowane do nawiązania kontaktu w proponowanej formie.

Informujemy również, iż spotkania z P. Beatą Turczyńską (psycholog) także zostają wstrzymane
do odwołania.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADKÓW

 

Z dniem 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej.
Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom w czwartek 16 kwietnia rozpoczyna akcję „Maseczka dla każdego mieszkańca”.
Część maseczek zostanie zakupiona, na pozostałą część zakupiono materiał i przy zaangażowaniu zawsze chętnych do pomocy mieszkańców naszej gminy maseczki „wyjdą prosto spod igły” i trafią na każdą posesję. Ze względu bezpieczeństwa nie ma możliwości osobistego ich odbioru.
Pamiętajmy, że maseczki nie są stuprocentowym sposobem na uchronienie się przed zakażeniem, jednak ograniczają taką możliwość.
W akcję dystrybucji włączą się;
Ochotnicze Straże Pożarne, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z maseczkami wielokrotnego użytku otrzymacie Państwo informację o praniu i dezynfekcji maseczek.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Maseczka dla każdego mieszkańca.pdf)Maseczka dla każdego mieszkańca.pdf606 kB