EFS980x150

 

2021-04-07 - Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-04-07 - Dodano: Pismo o zmianie ogłoszenia 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) — dalej p.z.p.
na realizację zamówienia pn.
„Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Door-to-Door”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
oraz strony ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Nr postępowania: GOPS.26.2.2021


Radków, marzec 2021r.

  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Radków 99,
29-135 Radków,
TEL. 34 354 11 20,
NIP: 656 196 28 34
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://www.gopsradkow.pl

Czytaj więcej: GOPS.26.2.2021 - Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób...

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO
TRANSPORTU DOOR- TO - DOOR

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Czytaj więcej: Regulamin organizacji funkcjonowania usługi indywidualnego transportu door-to-door