EFS980x150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie jako organ upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych informuje:
1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września 2015 roku.


2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Zasiłek rodzinny łącznie z dodatkami przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, w przypadku, gdy miesięczny dochód netto w 2014 r. nie przekroczył kwoty 674,00 zł na osobę w rodzinie, lub kwoty 764,00 zł gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Dodatki będą przysługiwać jedynie rodzinie, która będzie miała prawo do zasiłku rodzinnego.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Wniosek należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą Radków 99, 29-135 Radków.
Więcej informacji w siedzibie GOPS (Radków 99, pok. 33-35) lub pod numerem tel. 34/ 354 11 20 wew. 33- 35.