EFS980x150

UE EFS KL kolorW dniu 15/07/2015 r, zakończył się kolejny etap w projekcie "Aktywna integracja w Gminie Radków” pt. "Florysta”. Kurs trwał od 01/07/2015 do 15/07/2015r, a zajęcia odbywały się w Domu Kultury w Radkowie. Szkolenie obejmowało 80 godzin (w tym nauka teoretyczna i praktyczna). W projekcie udział wzięło udział 6 pań. Osobą szkolącą była Pani Aneta Kozielewska.
Celem kursu była aktywizacja kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz podniesienie ich kwalifikacji.

 Zakończony kurs zawodowy - Florysta  Zakończony kurs zawodowy - Florysta  Zakończony kurs zawodowy - Florysta
 Zakończony kurs zawodowy - Florysta  Zakończony kurs zawodowy - Florysta