EFS980x150

UE EFS KL kolorRozpoczynamy cykl warsztatów i spotkań przewidziany na 2015 rok dla uczestniczek projektu "Aktywna Integracja w Gminie Radków" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszej kolejności proponujemy naszym Beneficjentom warsztaty z doradcą zawodowym. Spotkania rozpoczynają się od 27 maja 2015 r. i potrwają do czerwca 2015 r. Warsztaty realizowane będą w Urzędzie Gminy Radków.
Kolejnym krokiem będą spotkania z psychologiem oraz rodzinne warsztaty organizowane dla beneficjentów oraz ich rodzin.