EFS980x150

UE EFS KL kolorGmina Radków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert do tut. Ośrodka wpłynęły 4 oferty na stanowisko doradcy zawodowego, 2 oferty na stanowisko psychologa oraz 1 oferta na stanowisko terapeuty.
W dniu 8 maja 2015 roku odbyły się spotkania z kandydatami na powyższe stanowiska. Zważywszy na przebieg rozmów kwalifikacyjnych, doświadczenie osób aplikujących na powyższe stanowiska dokonano następującego wyboru:
doradca zawodowy- Kinga Łabędzka-Stanecka
psycholog- Agnieszka Sikorska-Koza
terapeuta- Aleksandra Bąk

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za poświęcony czas i zachęcamy do składania ofert w przyszłości.