EFS980x150

UE EFS KL kolorW dniu 23 kwietnia br. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Radkowie odbyło się spotkanie z Beneficjentami projektu systemowego pn. "Aktywna Integracja w Gminie Radków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie. Na spotkanie pracownicy socjalni zaprosili 6 osób, które wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie. Ponadto są klientami naszego Ośrodka.

 

Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik Halina Knapik wraz z koordynatorem projektu Panią Magdaleną Pawlik – Paciorek omawiając szczegółowy program projektu „Aktywna integracja w gminie Radków”. Podczas tego spotkania beneficjenci zapoznani zostali ze szczegółowymi działaniami, jakie będą podejmowane z zakresu aktywnej integracji w ramach projektu dotyczącymi m. in. kursów, warsztatów i szkoleń zawodowych. Ostatecznie 6 osób weźmie udział w przygotowanych szkoleniach. Zaplanowane zostały 3 ścieżki dla Beneficjentów Ostatecznych. Sześć osób weźmie udział w kursie pn. "Florystyka". Oprócz tego są też przewidziane spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i rodzinne spotkania terapeutyczne z psychologiem dla wszystkich osób zakwalifikowanych do projektu. Pierwsze zajęcia prawdo podobnie rozpoczną się już pod koniec maja i potrwają do 31 sierpnia 2015r.

 

 

 

 Spotkanie rekrutacyjne  Spotkanie rekrutacyjne  Spotkanie rekrutacyjne
 Spotkanie rekrutacyjne