EFS980x150

02AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE RADKÓW 2014 r.
TO PROGRAM DLA CIAŁA I DUSZY

Tak naprawdę, to Program POKL "Aktywna integracja w gminie Radków"- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" rozpoczął się w sierpniu. Jednakże pracownika socjalnego zatrudniamy od stycznia 2014 roku.

W projekcie bierze udział 7 osób, 7 pań, które chcą coś zmienić w swoim życiu - przynajmniej tak powinno być. Wszystko rozpoczęło się od doradcy zawodowego, która poznała predyspozycje zawodowe uczestniczek i starała się ukierunkować je na adekwatną drogę zawodową. Czy się udało? Czas pokarze. To jednak nie zależy tylko od doradcy, tu ważna jest postawa samych zainteresowanych. Nasza grupa uczestników - to kobiety "w sile wieku" - mogące osiągnąć w życiu jeszcze bardzo dużo, jeżeli wykorzystają odpowiednio swój potencjał. Z perspektywy tych kilku miesięcy, spotykając się prawie w każda sobotę możemy śmiało powiedzieć, że każda z naszych pań posiada predyspozycje do dalszego aktywnego działania na rzecz swojej sytuacji zawodowej.
Wrzesień i październik były bardzo pracowitymi miesiącami. Rodziny (mamy wspólnie ze swoimi pociechami uczestniczyły w spotkaniach warsztatowych z zawodową plastyczką dojeżdżającą do nas z Kielc). Spotkania te pozwolą zarówno dzieciom jak i mamom poznać techniki, które staną się przydatne w wykorzystaniu "czegoś co mamy pod ręką", ażeby wykonać "coś co będzie nam służyć np. w gospodarstwie domowym, bez konieczności wydawania pieniędzy w sklepie za 5 zł z napisem "made in China". "Na spotkania z psem" - tak nazywają dzieci dogoterapię prowadzoną przez panią Olę Bąk, dzieci przyjeżdżają bardzo chętnie.
Nad całością spotkań czuwają nie tylko pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, ale także nasza długoletnia koordynatorka i prawdziwy przyjaciel dzieci i nie tylko - pani Magdalena Pawlik -Paciorek.
Bardzo ważne dla nas jako "pomagaczy" jest zadbanie nie tylko o fizyczną stronę życia, istotą jest kondycja psychiczna, tak bardzo narażona na "współczesność", pęd życia, stres, choroby i inne czynniki patogenne. Dlatego też w naszym projekcie udział bierze psycholog, pani Paulina Wypychewicz, która stara się wesprzeć nasze panie, ale nie tylko - pani psycholog jeszcze przez dwa miesiące świadczyć będzie pomoc mieszkańcom naszej gminy. Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie.
W miesiącu październiku w ramach projektu zorganizowaliśmy wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla uczestników i ich rodzin. Wyjazd to połączenie integracji i aktywizacji, nie tylko uczestników, ale również organizatorów.
Uczestnicy skorzystali między innymi z fitoterapii - leczenie z wykorzystaniem roślin leczniczych lub ich wyciągów, przeprowadzonej przez znaną zielarkę panią Teresę Tomaszewską.
Celem tego wyjazdu było także wskazanie dobrych praktyk z naszego regionu, a konkretnie niedawno powstałej Spółdzielni Socjalnej "Pod jodłami" w Kakoninie.
Wspaniałych pięć kobiet pokazało, jak twórczo można wykorzystać swój potencjał dla siebie, ale i dla innych - służą swoim mieszkańcom tym małym, większym i tym najstarszym. Ich kreatywność, samozaparcie, determinacja daje wspaniałe efekty, co nie jest obojętne dla samorządu gminy Bieliny i starają się pomóc dziewczynom, które to doceniają i pomagają samorządowcom. To się nazywa współpraca!!!!. Dla części naszej grupy była to bardzo inspirująca działalność, a nam jako samorządowcom pozostało inspirować, poszukiwać i nie osiadać na laurach w poszukiwaniu takich osób, które "mają to coś", co pociągnie innych, a możliwości finansowe daje nie tylko nasz projekt, pomocą służą także biura pracy.
Również w październiku 2014 r. nasze kobiety rozpoczęły kurs zawodowy na kierunku "Kucharz, kelner małej gastronomi". Po teorii małej gastronomi dziewczyny przejdą do praktyk, a te odbywać będą między innymi w zajeździe "U Żmudy". Zdobyta wiedza i doświadczenie to szansa dla naszych uczestników - jako kobiet, ale także jako potencjalnych pracowników.
Wyrażam głębokie przekonanie, że ten program da szanse choćby części naszych uczestników, ale to już zależy nie tylko od naszej współpracy, ale samych zainteresowanych i ich aktywności, a z naszej strony zostanie to na pewno zauważone i docenione.

 

Halina Knapik

 

Aktywna integracja w Gminie Radków Aktywna integracja w Gminie Radków Aktywna integracja w Gminie Radków
Aktywna integracja w Gminie Radków Aktywna integracja w Gminie Radków