EFS980x150

 

2020-01-24 - Dodano: Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia oferty

2020-01-16 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania

 

Zapytanie ofertowe - "Objęcie ubezpieczeniem nastęopstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) benificjentów projektu "BEZ BARIER"