EFS980x150

Unieważnienie zapytania ofertowego na organizację i realizację wyjazdów kompensacyjno - wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych projektu "BEZ BARIER".