EFS980x150

Rozeznanie rynku w projekcie „Bez barier”

Realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

W ramach projektu pn. ”Bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS Oś 9 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Dot. Organizacji i realizacji zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”

  1. Zajęcia odbywać się będą w miejscu zamieszkania uczestników
  2. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 14 listopada 2021 roku.
  3. Liczba uczestników 5
  4. Zapytanie dotyczy 250 godzin zegarowych w tym;

2019 r.   - 50 godzin

2020 r.   - 100 godzin

2021 r.   - 100 godzin

Termin złożenia oferty do 29 października 2019 roku do godz.15.00. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 34/3541120, w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00. Osoba do kontaktu Halina Knapik.

GOPS Radków informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.