EFS980x150

2019-10-14 - Dodano: Unieważnienie zapytania ofertowego w sprawie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla beneficjentów projektu "BEZ BARIER".

Szczegóły wzałącznikach.