EFS980x150

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 03 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.

Podmioty Ekonomi Społecznej które złożyłyby dokumenty w odpowiedzi na zapytanie mogą je odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
W dniu 10 lipca 2019 zostanie zamieszczone kolejne sprostowane zapytanie.