EFS980x150

 

2020-01-24 - Dodano: Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia oferty

2020-01-16 - Dodano: Wyjaśnienia na zapytania

 

Zapytanie ofertowe - "Objęcie ubezpieczeniem nastęopstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) benificjentów projektu "BEZ BARIER"

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. w ramach projektu "BEZ BARIER".

Unieważnienie zapytania ofertowego na organizację i realizację wyjazdów kompensacyjno - wspomagających dla opiekunów osób niepełnosprawnych projektu "BEZ BARIER".