EFS980x150

WAŻNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KARTY DUŻEJ RODZINY
Elektroniczna Karta Dużej Rodziny od 01 stycznia 2018


Od 2018  roku osoby ubiegające się o Kartę Dużej Rodziny (KDR) będą zaznaczać w formularzu, czy chcą otrzymać ją w formie tradycyjnej czy aplikacji na telefon. Będą też mogły wybrać obydwie opcje.


O wydanie KDR  w formie elektronicznej  mogą ubiegać się również rodziny dotychczas korzystające z tradycyjnej Karty Dużej Rodziny.
Takie rozwiązanie zawiera  nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania KDR, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie muszą być zawarte we wniosku o przyznanie KDR (Dz.U. poz. 1454).  Dostosowuje ono zasady ubiegania się o dokument uprawniający do zniżek rodziny wielodzietne do modyfikacji wynikających z wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428). Część z nich funkcjonuje już od sierpnia br., kolejne zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Najważniejszą z nich jest wprowadzenie karty elektronicznej, czyli specjalnej aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne, w tym smartfony, za pośrednictwem której członkowie rodziny wielodzietnej będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień.
Bliższe informacje  w sprawie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie od godz. 7.00 - 15.00 lub telefonicznie 34/35-41-120 wew.32 lub 34.