EFS980x150

Zarządzenie Nr 1/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radkowie
z dnia 07 stycznia 2021 r.

 

W sprawie regulaminu świadczenia usług transportowych door to door w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014- 2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

W celu organizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie w związku z realizacją Projektu Usługi indywidualnego transportu door to door dla mieszkańców gminy Radków, na podstawie §7 ust 7 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie ustanowionego Uchwałą Rady Gminy z dnia 01.03.2016 roku, nr XIII/84/2016 zarządzam co następuje :

 

§1


Przyjmuje się regulamin Usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „ Usługi indywidualnego transportu door- to–door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych’ – mieszkańców Gminy Radków mających trudności w poruszaniu się, który stanowi załącznik niniejszego zarządzani.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Kierownik GOPS Radków
Halina Knapik

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Zarządzenie Nr 1-2021-skan.pdf)Zarządzenie Nr 1-2021-skan.pdf75 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 1-2021.pdf)Zarządzenie Nr 1-2021.pdf64 kB