EFS980x150

 

W związku z realizacją kolejnego etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 informujemy mieszkańców gminy Radków
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień, w szczególności osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu,
iż gmina w ramach równego dostępu do świadczeń zdrowotnych zapewni transport w/w osób do punktów szczepień.
W związku z powyższym osoby, które zechcą skorzystać z transportu zgłaszają takie potrzeby pod numer telefonu:
665-440-899 – koordynator na potrzeby realizacji przewozów – Halina Knapik.
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 -15.30.