EFS980x150

Rząd zapowiedział specjalną pomoc na czas pandemii dla seniorów powyżej 70. roku życia. Numer darmowej infolinii to 22-505-11-11. Po zgłoszeniu lokalny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z dzwoniącym, żeby ustalić zakres i miejsce pomocy, a także udzieli dalszych wskazówek.

Infolinia dla seniorów.

Numer telefonu

Dla seniorów zostanie uruchomiona darmowa infolinia 22-505-11-11.

Dzwoniąc pod ten numer, seniorzy będą mogli poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które w wyniku obostrzeń będą utrudnione. Seniorzy uzyskają wsparcie m.in. przy zrobieniu i dostarczeniu zakupów, a usługa (z wyjątkiem wartości zakupów) będzie bezpłatna. Dostarczenie zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Infolinia uruchomi ośrodek pomocy społecznej

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora trafią do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze potrzebujące pomocy mogą zgłaszać potrzebę zrobienia zakupów bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie pod numerem telefonu;

34/ 35-41-120 lub 665-440-899.

 

Halina Knapik

Kierownik GOPS Radków