EFS980x150

2020-11-02 - Dodano: Protokół z rozstrzygnięcia

 

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.4220.6.2020 z dnia 21/10/2020 dot. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do wypożyczalni sprzętu utworzonej w projekcie "BEZ BARIER"

Szczegóły w załącznikach