EFS980x150

INFORMACJA

DLA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W FORMIE PRODUKTÓW      

ŻYWNOŚCIOWY

 

Informujemy, iż w dniach od 06.04.2020 – 17.04.2020 wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W związku z zagrożenie związanym z wystąpieniem zachorowań spowodowanych zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 pracownicy socjalni pozostaną w kontakcie telefonicznym z zakwalifikowanymi osobami ustalając datę i godzinę odbioru żywności.

Osobom samotnym żywność dostarczana będzie na miejsce zamieszkania.

Halina Knapik

kierownik GOPS Radków