EFS980x150

Zapytanie ofertowe nr GOPS.4220.3.2020 HK z dnia 09/03/2020 "Zorganizowanie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów osób niepełnosprawnych".