EFS980x150

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 29/11/2019 można zgłaszać dzieci chętne do zimowego wyjazdu na rok 2020.
Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin" z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1. Opłata 550,00zł
2. Turnus 10 dniowy
3. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5. Wypełniony wzór karty kolonijnej
Termin wyjazdu 25/01/2020 do miejscowości Bukowiec w Bieszczadach Ośrodek Połoniny.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 29/11/2019r, osobiście lub telefonicznie 034/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35.
Ilość miejsc ograniczona.