EFS980x150

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
Specjalistyczne poradnictwo prawne dla beneficjentów projektu „Bez Barier”
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, unieważnia Zapytanie Ofertowe na Specjalistyczne poradnictwo prawnego dla beneficjentów projektu „Bez Barier” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie Ogłoszone w dniu 03 lipca 2019 roku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie i BIP.
Na ogłoszenie opublikowane w dniu 03.07.2019 nie wpłynęła oferta.


Kolejne zapytanie ofertowe opublikowane zostanie 19 sierpnia.2019 roku.

 

kierownik GOPS Radków
Halina Knapik