EFS980x150

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 05/04/2019, można zgłaszać dzieci chętne do wakacyjnego wyjazdu kolonijnego na rok 2019.
Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1. Opłata 500,00zł
2. Turnus 10 dniowy
3. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5. Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej)

 

Termin wyjazdu 22/06/2019 do miejscowości Pogorzelice.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 05/04/2019r, osobiście lub telefonicznie 034/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35.
Ilość miejsc ograniczona.