EFS980x150

popz2014 2020INFORMACJA

 

W dniach 25 - 26 marca 2019 roku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Budynku Urzędu Gminy - Lokal po Posterunku Policji wydawana będzie żywność dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Kierownik GOPS