EFS980x150

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych warsztatów wspierający dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach projektu "Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zajęcia koedukacyjne dla osób uzależnionych pn. "Zapobieganie nawrotom picia” będą realizowane na terenie trzech gmin: Radków, Secemin i Moskorzew. Warsztaty będą prowadzone przez terapeutkę raz w tygodniu i będą obejmowały treści podstawowe programu terapii uzależnień, sposoby zapobiegania nawrotom picia oraz trening asertywnych zachowań.
Bliższe i informacje i zapisy:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, tel. 34 354 11 20
- Pani Grażyna Szot, tel. 663 347 448.