EFS980x150

kruslogoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Kielcach, Placówka Terenowa we Włoszczowie uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Informacje ogólne:
Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego organizowane zostaną w :
• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 12.07-01.08.2017r.;
• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminach: 18.07-07.08.2017, 08.08-28.08.2017r.;
• Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2017r.


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu organizowane zostaną w :
• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminach: 25.06-15.07.2017r., 16.07-05.08.2017r.
• Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Jedlcu w terminach: 10.07-30.07.2017r.; 31.07-20.08.2017r

Zasady, które należy spełnić aby dziecko zakwalifikowało się na turnus rehabilitacyjny:
1. przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerywalnie co najmniej rok.
2. wiek- dzieci urodzone w latach 2002-2010 (7-15 lat)
3. podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek
o skierowani dziecka na turnus rehabilitacyjny (…). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest w Placówce Terenowej oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.
4. pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci,
w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek:
• po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
• po raz pierwszy,
• dziecka, które odbyło rehabilitację w poprzednich latach i ma orzeczenie o niepełnosprawności.
5. odpłatność rodziców za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł. Koszt podróży dziecka na turnus odpowiadający równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

Więcej informacji można uzyskać w PT KRUS we Włoszczowie lub pod numerem telefonu 41/ 388 36 15 (Paulina Stryjewska)

 

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2017 w PT KRUS we Włoszczowie, ul. Kusocińskiego 5a, 29-100 Włoszczowa.