EFS980x150

DSCN18145 listopada 2016 odbyła się w Radkowie Gala z okazji pierwszego roku działalności Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem w Radkowie". Pomysłodawczynią utworzenia w/w stowarzyszenia jest Halina Knapik- kier. GOPS- w Radkowie. Idea Stowarzyszenia to,  aktywizowanie  osób starszych w różne formy życia społecznego, rozwijania więzi między starszym a młodszym pokoleniem gminy, a także edukację z różnych dziedzin, profilaktykę i ochronę zdrowia.
Grupa Inicjująca 27 osób wybrała zarząd w skład którego wchodzą: prezes Waldemar Napora, wice prezes Anna Nagaba, skarbnik Zofia Suliga, sekretarz Barbara Krotla oraz członkowie: Marianna Wojdyła i Mirosław Holota. Nadano  nazwę i złożono wniosek w KRS-ie, który zarejestrował Stowarzyszenie w dniu 3 listopada 2015r.


P. Czesław Syrek ułożył wiersz na okoliczność powstania stowarzyszenia:

Stowarzyszenie mamy
Jesteśmy razem już
I wspólnie damy radę
Przed nami wiele dróg
Ref. Bardzo kochamy życie
         To jest natury cud
          Razem w grupie być warto
          Pokonać każdy trud
Podajmy sobie dłonie
Nadszedł działania czas
Tak wiele do zrobienia
Jest jeszcze wokół nas.
Na I Walnym Zgromadzeniu zatwierdzono plan działania i  w/w wiersz jako hymn. Stowarzyszenie  przejęło nowych członków. Odbyliśmy szereg spotkań organizacyjnych i  rekreacyjnych w twórczej i radosnej atmosferze. Byliśmy współorganizatorami konferencji profilaktycznej pt. "Wystarczy tak niewiele"- wykład  lek. med pani Anny Szczukockiej, a także "Spotkania nad wodą" wspólnie ze Stowarzyszeniem "Gruba Ryba", w  którym uczestniczyli członkowie obu stowarzyszeń.
Wzięliśmy udział w konkursie "Najładniejsze stoisko" na VI Włoszczowskich Targach Runa Leśnego" zdobywając wyróżnienie.
Zorganizowaliśmy rajd rowerowy Szlakiem Pamięci - Izba Regionalna  w Dzierzgowie i Izba Pamięci w Bieganowie , zakończony ogniskiem. Wybraliśmy się również na wycieczkę krajoznawczą do Wiślicy, Pińczowa, Chrobrza i Buska Zdroju, a także rajd rowerowo- samochodowy do siedliska Państwa Ostrowskich w Brześciu.
Nie obyło się również bez wieczorów muzyczno-tanecznych z okazji Dnia Seniora, Gali Szlachetnej Paczki i pierwszych urodzin stowarzyszenia- wieczorów niezapomnianych, pełnych muzyki, radosnej atmosfery, dobrej zabawy. Nadmienić należy , ze w/w imprezach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób.
W urodzinowym wystąpieniu Prezes stowarzyszenia p. Waldemar Napora podziękował Zarządowi i całemu stowarzyszeniu za inspirację, organizację i aktywne współdziałanie.
Otrzymaliśmy gratulacje p. wójta Stanisława Hereja,  kier. GOPS p. Haliny Knapik, dyr PCKR- u p. Jolanty Tyjas.
Podczas spotkania towarzyszył nam występ  zaprzyjaźnionego zespołu "Plus Minus" z Włoszczowy.
Wyrażamy przekonanie, iż był to rok obfity w wydarzenie , co prawda poznajemy swoje możliwości, ale wiemy iż nasza współpraca w tak doborowym gronie przyniesie wymierne efekty, bo cel jaki założyło nasze Stowarzyszenie jest już poniekąd osiągnięty. Przez ten cały rok udało nam się nam zaktywować 80 osób. Uważamy, że jest to duży sukces. Jesteśmy nadal otwarci na nowych, doświadczonych ludzi ich inspiracje i pomocne dłonie.
Zarząd Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem" w Radkowie

 

"Jesteśmy Razem w Radkowie"- roczek "Jesteśmy Razem w Radkowie"- roczek "Jesteśmy Razem w Radkowie"- roczek