EFS980x150

Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Tel./fax: 22 629 32 90
Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium
Nr: 52 1160 2202 0000 0001 2719 4319


1. Zimowisko organizowane będzie w następujących miejscowościach:
Wisła, Zakopane, Jarkowice – Karpacz, Czarna Góra, Poronin
2. Opłata 400,00 zł
3. Turnus 10 dniowy
4. Dzieci w wieku szkolnym – od 7 do 16 lat
5. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
6. Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej) proszę przekazać do biura ZZR Samoobrona + zaświadczenie z KRUS.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do 05/10/2016 , osobiście lub telefonicznie 034/35 41 120 wew. 33