EFS980x150

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) oraz w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 tj. od września do grudnia 2016 prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie w godz. Od 7.00 do 15.00, natomiast w wtorek od 7.00 do 17.00.
Niezbędne dokumenty to:
a) podanie;
b) zaświadczenie o zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie w wniosku;
c) odcinek ostatniej renty lub emerytury;
d) odcinek otrzymywanych lub płaconych alimentów
e) zaświadczenie o bezrobociu z Biura Pracy wraz z podaną wysokością netto pobieranych zasiłków;
f) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym;
g) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;
h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS/KRUS (o grupie inwalidzkiej) w przypadku osób niepełnosprawnych
Wnioski należy składać od 22 sierpnia 2016r.