Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie w ramach lokalnej polityki społecznej, gmina Radków wzięła udział w Konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „WSPIERANIE JEDNOTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.


Miłym zaskoczeniem była informacja MRPiPS, iż nasza Gmina jako jedna z czterech w województwie świętokrzyskim zakwalifikowała się do projektu. Celem naszego projektu jest edukacja poprzez alternatywne spędzanie czasu wolnego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, jako szansa na aktywne spędzanie czasu wolnego szczególnie podczas wakacji. Nasze działania, to nie pogadanki, którymi dzieci i młodzież jest średnio zainteresowana (aczkolwiek nie neguję tej formy profilaktyki – nie koniecznie jednak w czasie wakacji). Działania nasze to między innymi kreatywne, wesołe, pełne wrażeń dwa tygodnie spędzone na PÓLKOLONIACH W ZESPOLE SZKÓŁ W RADKOWIE, których jesteśmy współorganizatorami. W półkoloniach uczestniczy 80 dzieci i młodzieży. Jak widać zainteresowanie było duże – czyli trafiliśmy w potrzeby naszych mieszkańców tych małych i tych dużych – czyli rodziców. Nasi milusińscy od 25 lipca do 4 sierpnia korzystać będą z mnóstwa atrakcji, które zapewniają im nauczyciele z Zespołu Szkół w Radkowie pod „egidą” pani Sylwii Lipeckiej. Dzieci zapewnione mają wyżywienie oraz transport.
Nasz projekt trwa do końca 2016 roku, planujemy również zorganizować „coś” dla tej grupy uczniów naszej szkoły, która nie uczestniczy w półkoloniach, ale to już w roku szkolnym.
Obecnie oczekujemy na oferty od operatorów sieci telefonicznej, w kierunku uruchomienia telefonu zaufania nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla wszystkich, który potrzebują wsparcia i pomocy.
O dalszych działaniach będziemy informować na stronie internetowej GOPS oraz Gminy Radków.
Wszystkim uczestnikom półkolonii życzę wspaniałych wrażeń, dobrej zabawy, wyrażam przekonanie, że będzie to wspaniała wakacyjna przygoda.
Na dalszą część wakacji życzę wszystkim dobrej pogody – szczególnie pogody ducha i dobrej zabawy.
PAMIĘTAJCIE JEDNAK ABY ZACHOWAĆ ZDROWY ROZSĄDEK PAMIĘTAJĄC O BEZPIECZEŃSTWIE SWOIM I INNYCH.

H. Knapik