EFS980x150

DSCN1942 1PAMIĘTAJ O NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJU.......

o to prosiły dzieci wspólnie z rodzicami oraz Panem Leszkiem Wawrzyło na spotkaniu Mikołajkowym w dniu 17 grudnia 2016.
Jesteśmy przekonani, iż śpiew "chóru” składający z 122 dzieci z gminy Radków dotarł do Laponii.
Tak ogromną grupę dzieci wraz z rodzicami pomieściła sala widowiskowa w Domu Kultury w Radkowie, a spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach podsumowania Programu Osłonowego z ramienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Oaza Spokoju" wspólnie z Zespołem Szkół w Radkowie.

 

Czytaj więcej: PAMIĘTAJ O NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJU.......

Od 1 stycznia 2017 r ustawa „ZA ŻYCIEM”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2016 r. pod poz. 1860, opublikowano ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem". Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej: Od 1 stycznia 2017 r ustawa "ZA ŻYCIEM"

Zasiłek stały na "nowych zasadach" od 01 stycznia 2017

Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.
Osoby takie będą mogły złożyć w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku stałego, do którego dołączą potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy i zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, a w przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.

Czytaj więcej: Zasiłek stały na "nowych zasadach"

Szanowni Państwo

 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) z dnia 29 września 2015 r od 1 stycznia 2017 roku OPS nie może występować jako podatnik VAT i w przypadku np. dokonania zakupów, faktury VAT nie będą mogły być wystawiane na OPS jako na odrębny podmiot tylko na gminę - jako podatnika. Na fakturze dodatkowo winna zostać umieszczona adnotacja iż odbiorcą i płatnikiem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie.
Centralizacja to inaczej „połączenie” dla celów podatku VAT, rozliczeń OPS z rozliczeniami gminy. Sprzedaż oraz zakupy dokonywane przez GOPS, po przeprowadzeniu centralizacji, będą sprzedażą oraz zakupami gminy. Dlatego faktury zakupowe będą musiały być wystawiane na gminy (a nie na GOPS). Również tzw. faktury sprzedażowe, wystawiane dotychczas przez OPS (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), będą wystawiane przez gminę tzn. że na fakturze ma zostać wskazana nazwa gminy a nie tylko GOPS.

W konsekwencji od dnia 01.01.2017 r. wszelkie dokumenty księgowe wystawiane w ramach stosunków prawnych zawarte z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie winny określać jako nabywcę usługi Gminę Radków oraz zawierać dane identyfikacyjne na ten podmiot.

 

Tak było do 31 grudnia 2016 r.;

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Radków 99
29-135 Radków
NIP 656-196-28-34

 

Tak będzie od 01 stycznia 2017 r.;

 

Gmina Radków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Radków 99
29-135 Radków
NIP 609- 000-26-48

DSCN18145 listopada 2016 odbyła się w Radkowie Gala z okazji pierwszego roku działalności Stowarzyszenia "Jesteśmy Razem w Radkowie". Pomysłodawczynią utworzenia w/w stowarzyszenia jest Halina Knapik- kier. GOPS- w Radkowie. Idea Stowarzyszenia to,  aktywizowanie  osób starszych w różne formy życia społecznego, rozwijania więzi między starszym a młodszym pokoleniem gminy, a także edukację z różnych dziedzin, profilaktykę i ochronę zdrowia.
Grupa Inicjująca 27 osób wybrała zarząd w skład którego wchodzą: prezes Waldemar Napora, wice prezes Anna Nagaba, skarbnik Zofia Suliga, sekretarz Barbara Krotla oraz członkowie: Marianna Wojdyła i Mirosław Holota. Nadano  nazwę i złożono wniosek w KRS-ie, który zarejestrował Stowarzyszenie w dniu 3 listopada 2015r.

Czytaj więcej: "Jesteśmy Razem w Radkowie"- roczek