EFS980x150

Harmonogram dyżurów psychologa
w Punkcie Konsultacyjnym
w Radkowie w 2018 roku


Ostatnia środa każdego miesiąca
godz. 15:00-19:00
Daty dyżurów (2018 rok)
31 styczeń
28 luty
28 marzec
25 kwiecień

 

Ostatnia środa każdego miesiąca
godz. 14:30-19:30
Daty dyżurów (2018 rok)
30 maj
27 czerwiec
25 lipiec
29 sierpień
26 wrzesień
31 październik
28 listopad
19 grudzień

Informujemy, iż żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PPOŻ 2014-2020 (Podprogram 2016) wydawana będzie w dniach 10.05.2018 r. i 11.05.2018 r. (czwartek i piątek) w UG Radków w godz. od 10.00 do 12.00.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Informujemy, iż żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PPOŻ 2014-2020 (Podprogram 2016) wydawana będzie w dniach 19.04.2018 r. i 20.04.2018 r. (czwartek i piątek) w UG Radków w godz. od 10.00 do 12.00.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się po odbiór żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie informuje, iż do dnia 06/04/2018, można zgłaszać dzieci chętne do wakacyjnego wyjazdu kolonijnego na rok 2018.
Organizatorem kolonii letnich jest Fundacja "Szansa dla Gmin"
z siedzibą: Al. Jerozolimskiej 11/19 lok. 14 00-508 Warszawa
Zasady udziału w koloniach jak w latach ubiegłych.
1. Opłata 450,00zł
2. Turnus 10 dniowy
3. Dzieci w wieku szkolnym - do 16 lat
4. Aktualne zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców (jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż rodzic proszę o złożenie pisemnego wyjaśnienia)
5. Wypełniony nowy wzór karty kolonijnej ( z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów opieki zdrowotnej)
Termin i miejsce wyjazdu znane będą w późniejszym terminie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie do dnia 06/04/2018r, osobiście lub telefonicznie 34/35 41 120 wew. 33, 34 lub 35.
Ilość miejsc ograniczona.

Okres zimowy to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie same zagrożenia narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast, może pozwolić w porę na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a w sytuacjach największego zagrożenia może uratować czyjeś życie.

Zgłoszenia przyjmują:
Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
Policja pod numerem tel. 997.
Całodobowo działa też alarmowy numer 112.

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających ludzi bezdomnych przed negatywnymi skutkami niskich temperatur, pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. Są one zobowiązane do wskazywania miejsc w stosownych palcówkach tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również infolinie, z których każdy może bezpłatnie korzystać.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej, opiekuńczej i medycznej na terenie całego województwa.

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach w całej Polsce występują niskie temperatury. To śmiertelne zagrożenie zwłaszcza dla osób samotnych, bezdomnych. Apeluje by zwracać uwagę na innych i nie pozostać obojętnym w tym trudnym czasie na los potrzebujących. Bądźmy wrażliwi i sprawdzajmy, czy osoby spotkane na ulicy nie potrzebują naszej pomocy lub schronienia. Nasza pomoc może uratować ich życie.

Szczególnie apeluję do pracowników socjalnych oraz administracji samorządowej by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia.

Pomóc może każdy z nas. W województwach działają centra zarządzania kryzysowego, które są zobowiązane do wskazywania miejsc lub zabierania osób potrzebujących pomocy do ogrzewalni noclegowni lub schroniska. Placówki te działają całodobowo.

Gdy widzimy osobę potrzebującą wsparcia możemy to zgłosić właściwym służbom. Zgłoszenia przyjmuje Policja, Straż Miejska oraz Pogotowie. Można też zadzwonić na numer 112 i poinformować o konieczności pomocy.

Wierzę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wrażliwości każda osoba potrzebująca pomocy otrzyma ją.