EFS980x150

2020-04-01 - Dodano: Protokół z otwarcia i rozstrzygnięcia ofert

 

Zapytanie ofertowe nr GOPS.4220.3.2020 HK z dnia 09/03/2020 "Zorganizowanie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów osób niepełnosprawnych".

 

Święta Wielkanocne to piękny czas, który każdy chce spędzić z bliskimi. Z tej okazji 7 kwietnia 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie organizuje spotkanie dla seniorów (osoby starsze – samotne). Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Radkowie.
Zapewniamy dowóz i odwóz.
Spotkanie będzie okazją do wspólnych spotkań i wzmocnienia poczucia wspólnoty naszych mieszkańców.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci udziału u swojego sołtysa lub telefonicznie pod numer 665-440-899 do dnia 27 marca 2020r.

 

Knapik Halina
kierownik GOPS
Radków

PPOZ 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

 

Czytaj więcej: Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa